Het peterschapsprogramma

Wat is het peterschapsprogramma?

Op de vlucht voor geweld of ellende komen mentaal en fysiek uitgeputte jongeren naar België om er asiel aan te vragen. De band met hun land en cultuur is verbroken en ze lijden aan eenzaamheid en onbegrip in een onwelkome samenleving.
Zij dragen enorme levenskwaliteiten in zich en een diep verlangen om zich te integreren, te studeren, werk te zoeken en aldus zin te geven aan hun leven.

Deze jongeren hebben behoefte aan een mentor, een sponsor, een band met de Belgische burgermaatschappij.

Waarom u niet?

  • om vriendschappen op te bouwen
  • om hen hun vertrouwen te laten groeien
  • om ze uit de eenzaamheid te halen
  • om hun talenten te vinden en te stimuleren
  • om hen te omringen met een stabiele, liefdevolle, veilige omgeving

De relatie die je opbouwt met uw petekind kan een gelegenheid zijn om andere waarden te ontdekken en de sociale, economische en politieke mechanismen van de wereld van vandaag beter te begrijpen.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Begeleiding van toekomstige peetmoeders en peetvaders

Na een eerste gesprek met het team wordt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het peterschap vertrouwd gemaakt met de juridische en sociale context van de asielprocedure. U leert de verschillende mensen kennen die bij de jongere betrokken zijn.
Als peter maakt u deel uit van het netwerk van hulpverleners die de jongere als een harmonieuze samenwerking omringen en op wie u, indien nodig, elk moment beroep kunt doen.

Zodra de peterschapsrelatie van start is gegaan, komt de peetouder, het petekind, de psycholoog en de maatschappelijk werker regelmatig bijeen om te horen hoe het gaat en om eventuele moeilijkheden op te helderen.
Tijdens de halfjaarlijkse evaluatieworkshop kunt u uw ervaringen en vragen delen met de andere peterouders.

Veel gestelde vragen

Wie zijn de jongeren die in aanmerking komen?

Het petekind zal een kandidaat-vluchtelingjongen of -meisje zijn, die wacht op zijn/haar definitieve status. Het land van herkomst kan overal ter wereld zijn.
Het zal een jongere zijn zoals elke andere, maar van wie de cultuur, de persoonlijke geschiedenis van ellende, oorlog of onderdrukking en de vlucht naar België hebben bijgedragen tot de vorming van zijn/haar persoonlijkheid. Deze ontmoeting zal anders zijn dan deze waarmee u dagelijks in aanraking komt maar kan de start zijn van een boeiende ontdekking.

Wat is mijn rol, mijn verantwoordelijkheid?

Als peetouder verbindt u zich om morele steun te verlenen aan het petekind. Door regelmatig af te spreken en vrije tijd te delen zult u elkaar beter leren kennen.
U zult niet de verantwoordelijkheden van een ouder of leraar dragen. U zal wel een anker zijn, een houvast voor uw petekind in de Belgische samenleving. Dankzij uw gezond verstand, uw levenservaring en uw bijzondere vaardigheden zult u snel ontdekken op welke gebieden u, uw petekind kunt ondersteunen, advies kunt geven en als “mentor” kunt fungeren. Het warme welkom en het luisterend oor dat u biedt en de belangstelling die u toont in uw petekind zullen de mooiste hulp zijn die u hem/haar kunt geven.

Ben ik gekwalificeerd om peter te zijn?

U hebt geen specifieke vaardigheden nodig om peetouder te worden. Uw motivatie is het belangrijkste. Het is wel nodig om open te staan voor andere culturen, een diep respect te hebben voor de levenskeuzes van uw petekind en hem/haar te willen helpen om bepaalde keuzes te maken. De Exil-opleiding is verplicht.  Deze opleiding zal u helpen om uw motivatie te blijven evalueren en de grenzen van uw inzet te bepalen.

Wat als ik niet tevreden ben met het peterschap?

Het kan zijn dat het niet klikt tussen u en uw petekind of dat u ontdekt dat het peterschap niet geschikt is voor u. Dan is het belangrijk dat u dit uitspreekt, zodat wij samen met de jongere op een constructieve manier een einde kunnen maken aan het peterschap. Enkel indien u dat wenst, kan dan een nieuw petekind aan u toevertrouwd worden.

Contacten

Manager jongerenprogramma en contactpersoon peterschap : Froduald Gatarayiha – 02/534.53.30 – exil.asbl@skynet.be

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.