Ons werkmodel

Het specifieke programma voor algemene gezondheidssteun voor verbannen personen en slachtoffers van foltering


Het Centrum Exil is al meer dan veertig jaar steeds in continue ontwikkeling. De interventiemodellen zijn in de loop der jaren verfijnd dankzij de opgedane ervaring met enkele duizenden patiënten. Elke persoon, die slachtoffer wordt van geweld en foltering, vindt in Exil een scala aan mogelijkheden. Het centrum Exil biedt integrale psychologische, psycho-corporele, medische en sociale zorg, hetzij individueel, met het gezin of in groep.

Onze jarenlange ervaring met getraumatiseerde personen heeft ons ertoe gebracht een therapeutisch model te ontwikkelen, afgestemd op de persoon en zijn of haar context. Deze systemische aanpak omvat individueel therapeutische werk maar biedt daarnaast groepsactiviteieten aan, gericht op het netwerk van de patiënt.

Tijdens interdisciplinaire teambesprekingen wordt de aanpak voor elke patiënt geevalueerd en bijgestuurd afhankelijk van de noden van de persoon.

Hierdoor komen wij tegemoet aan de twee belangrijkste bronnen van lijden bij onze patiënten.  Enerzijds houdt het lijden verband met hun traumatische ervaringen die ze hebben doorstaan. Dit vereist een gepersonaliseerde en gespecialiseerde aanpak en is gericht op de in de war geraakte identiteit als gevolg van het trauma. Anderzijds houdt het lijden verband met de verstoring van de sociale identiteit als gevolg van ontheemding, isolement en deculturatie. De groepsaktiviteiten bieden ruimte om het gevoel van verbondenheid te herstellen en de wederopbouw van een nieuwe sociale context mogelijk te maken.

Wat het trauma zelf betreft, veroorzaakt door geweld, richten wij ons naar de problemen van de persoon welke veroorzaakt werden tijdens de geweldadige gebeurtenis.  Wij helpen het slachtoffer om zich te herpositioneren ten opzichte van de psychologische manipulatietechnieken van de folteraars. Het doel van dit zorgmodel is om de slachtoffers te helpen zich te bevrijden uit de psychologische greep van de daders:

1. Door bewustwording dat de twijfel en het in vraagstellen van hun zelfwaarde een natuurlijke reactie was op een extreme situatie;
2. Door zich bewust te worden van het proces van schuld en schaamte, waaraan zij door hun folteraars werden onderworpen;
3. Door hun ervaring van angst, schaamte en lijden in een ander kader te plaatsen.

In deze context helpt het psychotherapeutische werk het slachtoffer zich bewust te worden van zijn eigen kwaliteiten en te beseffen dat hij met zijn eigen creativiteit in staat is geweest om te overleven.

Binnen het algemene kader van “normalisering” van de gevolgen van een de traumatische ervaring passen wij gespecialiseerde technieken toe op cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau. Tijdens de behandeling van de traumatische gevolgen (posttraumatisch stresssyndroom (PDSD)) voelt de patiënt zich niet langer verantwoordelijk voor wat hij heeft meegemaakt maar leert hij ook dat zijn reacties volledig pasten bij het geweld dat hij heeft ondergaan.

Essentieel in onze aanpak is de therapeutische alliantie (de relatie zelf tussen de patiënt en de deskundige). Het slachtoffer van georganiseerd geweld wordt getroffen in zijn of haar basisvertrouwen in anderen. Het scheppen van een echte band met de beroepsdeskundige wordt de eerste belangrijke stap naar persoonlijke wederopbouw. Daarom zijn de deskundigen van Exil opgeleid om empathie te ontwikkelen, gastvrij te zijn, het ritme van de patiënt te respecteren en begrip te hebben voor hun lijden. Zoals hierboven vermeld, zijn alle therapeutische benaderingen gericht op het individu in relatie tot zijn of haar (familie en) sociale omgeving.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.