Twee teams. Het ene staat in voor de volwassenen en het andere voor kinderen en jongeren

Wat is het programma
voor kinderen en jongeren?

Het team voor kinderen en jongeren bestaat uit verschillende deskundigen: een psychiater, een kinderpsychiater, psychologen, psychotherapeuten voor gezinstherapie, lichaamsgerichte psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en mentoren. 

Het begeleidingsmodel is holistisch, wat betekent dat wij bij de zorg voor elk kind en elke jongere rekening houden met zowel medische en sociale factoren alsook met psychische en fysieke moeilijkheden. Er kan individuele, gezins- en/of groepsondersteuning aangeboden worden, zo nodig met de hulp van een tolk. 

Als u een begeleiding wil aanvragen dan nodigen wij u uit om naar Exil te bellen. De mensen aan het onthaal zullen nota nemen van de hulpvraag welke nadien tijdens een teamvergadering wordt besproken. Twee therapeuten van Exil nodigen daarna de persoon of de familie uit voor een eerste gesprek om de hulpvraag verder toe te lichten. Na een bespreking tijdens de teamvergadering zal een aangepast therapieplan worden voorgesteld om aan de hulpvraag van de persoon tegemoet te komen.

Naast Frans spreekt het team vloeiend Nederlands, Engels, Spaans, Berbers, Marokkaans dialect, Swahili, Kinyarwanda en Kirundi.

Wat is het programma
voor volwassenen?

Het team voor volwassen kandidaat-vluchtelingen of vluchtelingen bestaat uit een huisarts, een psychiater, psychologen, psychotherapeuten voor gezinstherapie, een lichaamsgerichte psychopedagoog (fasciatherapeut) en een maatschappelijk werker. Het voorgestelde begeleidingsmodel is holistisch, dat betekent dat wij bij de begeleiding van elke persoon rekening houden met zowel medische en sociale factoren als met psychische en fysieke moeilijkheden. Psychotherapeutische en multidisciplinaire begeleiding worden voorgesteld, individueel en/of in groep, met een tolk indien nodig.

Voor verdere vragen, nodigen wij u uit om naar Exil te bellen. De mensen aan het onthaal zullen nota nemen van uw verzoek. Een therapeut zal dan contact met u opnemen om de hulpvraag verder te verduidelijken. Na een bespreking tijdens een teamvergadering wordt een therapieplan voorgesteld dat aan de hulpvraag tegemoet komt.

Binnen het team worden, naast Frans, de volgende talen gesproken: Nederlands, Engels, Spaans, Farsi, klassiek Arabisch, Kinyarwanda, Swahili, Pashtun, Kikongo en Lingala.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.