Geestelijke Gezondheidsdienst

Twee hoofddomeinen

Ons werk is gebaseerd op twee domeinen.

Het eerste domein betreft: het therapeutisch werk met de patiënten.

De aanvraag voor begeleiding gebeurt meestal telefonisch. Het onthaal noteert deze gegevens welke vervolgens in teamverband worden besproken. Een teamlid neemt nadien contact op met de verwijzer van de patiënt en de eerste afspraak wordt vastgelegd.

We hechten belang aan een aangenaam onthaal waarna de patiënt een rustige wachtkamer vindt en nadien in een comfortabele spreekruimte wordt uitgenodigd.

De behandelingen gebeuren in teamverband (ofwel in het kinderen/adolescenten team of in het volwassenen team)
Door onze holistische visie gaan we interdisciplinair te werk met de patiënt.
De patiënten worden ofwel individueel ofwel familiaal opgevolgd.

Daarnaast werken we ook veel in groepsverband. Het belang van het creëren van verbinding en de voordelen van groepswerk zijn meermaals bewezen.

We zijn bereikbaar voor PBM

Het tweede domein betreft: het delen van onze kennis en deskundigheid.

Voor de deskundigen die met vluchtelingen werken in de gezondheidszorg en de sociale sector, organiseren wij opleidingcursussen (hetzij in jaarlijkse terugkom cycli, hetzij met eenmalige dagen).

Wij bieden supervisies aan in teamverband en/of individueel, en we organiseren ook, en we organiseren ook intervisies.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.