Maatschappelijk werk en specifieke projecten

Groepsactiviteiten

De gemeenschapsactiviteiten, eigen aan onze zorg, openen alternatieve therapeutische ruimten die een aanvulling vormen op de individuele gesprekken.

De groep vrouwen

Elk jaar organiseren we een project samengesteld uit vrouwen die reeds vroeger of onlangs in België aangekomen zijn. De workshops zijn semi-open, zodat nieuwe vrouwen zich voortdurend bij de groep kunnen aansluiten. Het zijn de deelneemsters zelf die het project sturen. Het programma van de workshops wordt steeds aangepast en bijgesteld al naar gelang wat nodig is. Er heerst een sfeer van wederzijds respect, vertrouwen en aandacht voor ieders mening, en vaak is humor nooit ver weg.

Om de twee weken komt de groep bijeen om aan een gemeenschappelijk project te werken. De afgelopen jaren hebben wij met de non-profitorganisatie ‘Habitant.e.s des Images’ samengewerkt aan educatieve kunstprojecten.

Bijvoorbeeld: dit jaar hebben de vrouwen maskers gemaakt waarin ze hun vlucht, hun gevoelens en hun emoties uitdrukken. Nadien volgde een tentoonstelling van enkele weken, waarin zij hun werk konden tonen en erover praten.

De groep mannen

Een paar jaar geleden, en ook dit jaar, zijn we een gespreksgroep voor mannen begonnen. Het gaat om een tiental patiënten die elkaar ontmoeten, begeleid door therapeuten. De bedoeling is om een sociale en culturele dynamiek van solidariteit tot stand brengen. De groepsdynamiek is een manier om elkaar te leren kennen, ervaringen en kennis te delen.

De groep jongeren doet activiteiten tijdens het jaar en organiseert een residentieel verblijf in de zomer

Elk jaar wordt aan de begeleide jongeren van Exil de mogelijkheid gegeven deel uit te maken van een groep. In de loop van het jaar worden verschillende activiteiten aangeboden. In de zomer organiseert het jongerenteam een residentieel verblijf voor een twintigtal jonge nieuwkomers die in Exil begeleid worden. Elke dag worden daar sportieve, creatieve, expressieve en culturele activiteiten gepland. Het doel van deze spel- en groepsactiviteiten is een therapeutische hefboom te creëren voor elke jongere.

het tienerteam, aan de stage, in goede vorm

Specifieke projecten

Tussenkomsten in DASPA-klassen

Sinds 2016 pakken twee psychotherapeuten van Exil moeilijke onderwerpen in de DASPA-klassen de St Jean-school in Molenbeek.  In deze klassen, gewijd aan nieuwkomers, brengen ze de kwaliteiten van de jongeren naar voren en versterken ze de groepsdynamiek. Dit wordt gedaan met behulp van tolken. Er worden strategieën voorgesteld die gericht zijn om met migratie om te gaan.  Ook worden strategieën uitgewerkt die bescherming bieden voor de intensiteit van de emotionele reacties die door migratie kunnen ontstaan.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.