Ons verhaal

Tijdens de jaren zeventig zorgde de politieke situatie in Latijns-Amerika ervoor dat veel mannen en vrouwen naar Europa vluchtten. In Belgie, werd het Latijns-Amerikaans Collectief voor Psychosociaal Werk (COLAT) opgericht, met als doel onderlinge sociale bijstand en psychologische ondersteuning.

In 1986 gebeurde een naamsverandering, en COLAT werd Exil genoemd, een door de Cocom (Brusselse regering) erkende dienst voor geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in de behandeling van slachtoffers van georganiseerd geweld en foltering.

Jorge Barudy, een slachtoffer van de Chileense dictatuur en lid van COLAT, samen met Franz Baro, neuro-psychiater (KULeuven), zijn de oprichters van Exil en waarvan Jorge Barudy ongeveer twintig jaar lang de directeur was. 

Sinds 2014 is Reza Kazemzadeh, een klinisch psycholoog van Iraanse afkomst, de directeur.

Het Exil-team is een multidisciplinair en multicultureel team, dat bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, maar ook specialisten in creatievetherapie, lichaamsgerichte therapie, tolken, en ook begeleiders.

De gevarieerde sociale, psychische, lichamelijke problemen, vereisen verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen, om zo tot een breed mogelijk begrip van de probleemsituatie te bekomen.

De teamleden zijn afkomstig uit verschillenden landern (Latijns-Amerika, Afrika en Azië), alsook uit Vlaanderen en Wallonie. Deze multiculturaliteit maakt het mogelijk dat dit “geheel van culturen” de zorg kan brengen die nodig is. Met andere woorden, deze interne multiculturaliteit dwingt ons, binnen de instelling zelf, tot interculturele dialoog en interculturele onderhandeling.

We werken met twee teams naar gelang van de populatie : het team kind/jongeren, en het team volwassenen.

Exil biedt individuele, groep- en familiale zorg. Naast consultaties en zorginterventies biedt Exil groepsactiviteiten aan die hechting, communicatie en waarbij men elkaar kan ondersteunen, op een speelse en leuke manier. 

De populatie is de laatste jaren afkomstig uit Azië en Afrika, alsook uit Oost-Europa en Latijns-Amerika.  In 2021 kwamen onze patiënten vooral uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Zij hebben te maken met vooral deze drie problemen :  ontworteling, trauma (foltering, enz.) en sociale uitsluiting. Hieraan word een voortdurende interculturele confrontatie toegevoegd. Dit wil zeggen dat hun culturele bagage komt tegenover een nieuwe cultuur te staan, waardoor ze hun wereld voortdurend moeten heruitvinden.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.