Ons publiek

Exil is een centrum voor vluchtelingen of asielaanvragers die het slachtoffer zijn van foltering en schending van de mensenrechten. Het zijn zowel volwassenen, gezinnen, jongeren, kinderen als niet begeleide minderjarigen (NBMV) die slachtoffer of getuige waren van fysiek en/of moreel geweld in hun land van herkomst alsook onderweg tijdens hun vlucht.

Naast de traumatische ervaringen hebben ze vaak culturele en maatschappelijke aanpassingsmoeilijkheden.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.