Werken met tolken

Meer informatie over ons werk met tolken

Patiënten begeleiden in hun moedertaal taal

Een van onze specifieke kenmerken is de mogelijkheid om onze patiënten te begeleiden met behulp van een tolk. Hiervoor doen wij beroep op verschillende externe vertaaldiensten. Veel consultaties worden uitgevoerd in de moedertaal van de patiënt omdat sommige therapeuten van het team hun taal spreken. Dit is het geval voor het Spaans, Engels, Perzisch, Nederlands, Pashtun, Kinyarwanda, enz.

De tolk maakt deel uit van het therapeutisch kader. Zijn/haar rol is fundamenteel, want hij maakt communicatie mogelijk tussen de patiënt en de therapeut. Hij/zij bekleedt een scharnierpositie tussen twee culturen waardoor we in staat zijn een brug te slaan tussen de patiënt en onszelf alsook tussen beide culturen.

Echter kunnen er zich verschillende complicaties voordoen die de rol van de tolk bemoeilijken. Zo kan er bij de drie partijen onbegrip zijn of verwarring ontstaan, doordat een stilte of een vraag niet goed wordt begrepen of door een meningsverschil over een voorstel. Moeilijkheden ontstaan ook wanneer er emoties boven drijven, zoals droefheid, woede of irritatie of uitingen van ontmoediging, machteloosheid of uitputting tijdens de sessie. Bovendien kan het moeilijk zijn, als het verhaal en de ervaringen van de patiënt de tolk aan diens eigen geschiedenis herinneren.


Wanneer een nieuwe tolk bij ons aankomt stellen we hem Exil voor, krijgt hijzelf de nodige tijd om zich voor te stellen en wordt hij uitgenodigd om samen de patiënt te helpen. Wij drukken hem op het hart om onmiddellijk contact met ons op te nemen bij enige twijfel, moeilijkheden of ongemakken die hij tijdens een sessie zou ondervinden.  In zware situaties zorgen wij ervoor dat de tolk aan het einde van de sessie zich kan uitspreken om de impact ervan te evalueren en eventueel de nodige maatregelen te nemen. Dit kan inhouden dat de aanwezige emoties worden benoemd of dat bepaalde ervaringen worden besproken.

Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde tolk te behouden bij één patiënt, vooral voor de psychotherapeutische begeleidingen. Soms is het echter moeilijk om 100% continuïteit te verzekeren, vooral voor talen zoals het Tigrigna, Bengali of Pashtun, waarvoor maar weinig tolken beschikbaar zijn. Bovendien mogen vertaaldiensten soms maar een beperkt aantal sessies per jaar aanbieden.

Als tolk is hij vaak aanwezig bij het eerste contact van de patiënt met Exil en hij moet dus opgewassen zijn tegen allerlei moeilijke situaties.  Daarbij spelen twee zaken een rol: hij moet weten welke hulp Exil kan bieden alsook begrip kunnen opbrengen voor de patiënt, die vaak andere tradities heeft. Als de tolk hiermee rekening houdt tijdens de vertaling, dan draagt dit bij om een groter inzicht te verkrijgen over de hulpvraag alsook meer inzicht in hoe de patiënt zelf met zijn lijden omgaat.  Dit vergemakkelijkt het werk van de zorgverlener/therapeut.

Dit eerste contact tussen de patiënt en de tolk is een belangrijke stap in de verdere behandeling. Exil besteedt veel aandacht aan de keuze van de tolk, om ervoor te zorgen dat de meest geschikte zorg wordt verleend. Het vertrouwen dat tussen de tolk en de patiënt ontstaat, vergemakkelijkt het therapeutische werk.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.