Het groepswerk

Meer informatie over ons groepswerk

Veel patiënten vertrouwen ons toe dat Exil hen het gevoel geeft om tot een familie te behoren. Het deel uitmaken van een groep draagt bij tot een gevoel van verbondenheid waarbij, door het scheppen van emotionele banden, de veerkracht van de patiënten wordt versterkt. Het groepsgevoel stelt hen in staat zich met een groep te vereenzelvigen. Immers dit groepsgevoel is bijzonder nuttig voor mensen die vaak afkomstig zijn uit traditionele samenlevingen waar het leven in groep van het grootste belang is. Een basisdoelstelling van Exil is het creëren van een “intermediair sociaal weefsel”.  Dit is nuttig voor patiënten wier vlucht een verstoring van dit sociale weefsel heeft veroorzaakt.

Meer weten…

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.