Hoe kunt u ons steunen ?

Er zijn verschillende concrete manieren om ons te steunen.

1. Ten eerste, door het peterschap van een jongere, waarvan de modaliteiten in dit hoofdstuk worden toegelicht.

Het peterschapsprogramma is in 1995 ontstaan om de sociale integratie van jongeren welke  asiel aanvragen te vergemakkelijken. Het bestaat uit een morele, niet-financiële steun door een volwassene of een familielid. Door uw levenservaring, uw luistervaardigheid en uw gevoelsmatige steun, helpt u de jongere om zijn/haar levensproject in België tot een goed einde te brengen.

2. U kunt ook een schenking doen aan de vzw Exil om al onze acties en activiteiten met de patiënten te ondersteunen.

Hier is ons rekeningnummer:

CBC BE45/732-0223914-89

Zodra wij het bedrag ontvangen, sturen wij u een ontvangstbewijs.

Een fiscaal attest zal worden afgeleverd voor elke schenking van 40 EURO of meer.

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.