EXIL,
Centrum voor
Geestelijke Gezondheidzorg (CGG)

Wie zijn we ?

Exil is een dienst voor geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in de rehabilitatie van vluchtelingen die het slachtoffer waren van foltering en/of georganiseerd geweld in hun land van herkomst. Via een multidisciplinair en multicultureel team van artsen, psychiaters, psychologen, kunst- en lichaamstherapeuten en maatschappelijk werkers, biedt Exil naast individuele psycho-medishe ondersteuning, alsook gezins-en/of groepsondersteuning aan.

Het ondersteunt ook eerstelijnswerkers die met migranten werken door middel van opleiding, supervisie en intervisies.

Onze 3 belangrijkste aandachtsgebieden

 • Begeleidingsprogramma
  voor kinderen (0-12)
  voor jongeren (12-18)

  Individuele consultaties en maatschapelijk werk, sponsorprogramma, voogdijschap. Medische, psychologische, psycho-corporele consulten, en maatschappelijk werkers. Individuele, gezins- en groepsondersteuning.

 • Begeleidingsprogramma voor
  volwassenen

  Voor mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van schending van mensenrechten en foltering. Medische, psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische en psychocorporele consulten. Individuele, gezins- en groepsondersteuning.

 • Opleiding
  Supervisies
  Intervisies

  Opleiding, intervisies en supervisie, individueel en/of in teamverband.

EXIL wordt ondersteund door :

De Koning Boudewijn Stichting, de Huoshen Stichting, Cap48, enz. la Fondation Roi Baudouin, la Fondation HuoshenCap48, etc…, voor verschillende projecten.

Exil is sinds 1986 erkend als dienst voor geestelijke gezondheidszorg door de Gemeenschapscommissie Brussel-Hoofdstad

Exil is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in de rehabilitatie van vluchtelingen die het slachtoffer waren van foltering en/of georganiseerd geweld in hun land van herkomst.

Door middel van een multidisciplinair en multicultureel team, bestaande uit 2 artsen, 2 psychiaters, 4 psychologen, 2 psychotherapeuten, 2 maatschappelijk werkers, 2 mentoren, 2 psycho-corporele therapeuten, biedt Exil individuele psycho-medico en sociale ondersteuning alsook therapie in groepsverband.

Het centrum EXIL, werkt samen met het hele sociale en medische netwerk in België. Het beschikt over een “Volwassenen”-team en een “Jongeren”-team die de eerstelijnzorg verzorgen bestaande uit medische, psychiatrische en psychologische therapie. De tweedelijnszorg bestaat uit het  maatschappelijk werk en lichaamsgerichte ondersteuning (fasciatherapie en creative therapie).

De raadplegingen worden gehouden in de moedertaal van de patiënt, met behulp van een tolk.

Groepsactiviteiten maken een deel uit om de persoon in de maatschappij te integreren. Er worden regelmatig stages, gespreks-  en bezinningsgroepen georganiseerd, alsook  uitstappen en gezellige maaltijdmomenten georganiseerd. De voordelen van deze activiteiten geven aan de patienten de kans om een netwerk te creeren.

Het sponsoringprogramma (morele steun aan jongeren door belgische landgenoten) ondersteunt het werk van Exil met de jongeren.

Twee maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor 25 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Met uw toestemming willen wij zogenaamde “cookies” gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers met onze website omgaan, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hier vindt u meer informatie.